Jak rozpoznać uzależnienie od komputera?

Uzależnienie od komputera jest coraz częstszym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Można powiedzieć, że jest problemem cywilizacyjnym. Z jednej strony coraz bardziej rozwijająca się technologia daje nowe możliwości dla świata. Jednak z drugiej ogólny dostęp do komputera a tym samym do Internetu stwarza wiele niebezpieczeństw dla człowieka. Najbardziej narażona na uzależnienie jest grupa młodych osób, które już od najmłodszych lat mają dostęp do komputera czy też innego urządzenia. Często rodzice zauważają problem zbyt późno, kiedy to ich dziecko już nie może funkcjonować bez korzystania z komputera. W takim przypadku konieczna jest terapia w ośrodku leczenia i terapii uzależnień. Jest to jedyny sposób, aby wyleczyć dziecko. Ciężka i długa droga powrotu do normalności nie oznacza końca terapii. Osoba uzależniona musi być pod stałą kontrolą rodziców i terapeuty aby nie nastąpił nawrót choroby. Tak, uzależnienie od komputera jest chorobą i należy je bezwzględnie leczyć.

Jakie są pierwsze symptomy świadczące o uzależnieniu?

Pierwszymi symptomami świadczącymi o uzależnieniu jest ciągłe przesiadywanie przed komputerem. Dostęp do gier, filmów staje się bardzo ważny a Internet zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. Człowiek staje się apatyczny, nie chce spotykać się ze znajomymi, nie wychodzi z domu. W końcu dochodzi do tego, że nawet brakuje mu czasu na konsumpcję. Liczy się tylko komputer. Skrajne wycieńczenie organizmu może doprowadzić do problemów ze zdrowiem. W chwili, kiedy to rodzic zabrania dziecku korzystania staje się ono agresywne. Może posunąć się nawet do rękoczynu. Jest to etap zaawansowany, w którym należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w ośrodku terapii. Skutki uzależnienia są ogromne. Dzielą się ona na psychologiczne oraz fizjologiczne.

Skutki psychologiczne:

 • problemy z koncentracją,
 • problemy z pamięcią,
 • wahania nastrojów,
 • trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów,
 • unikanie relacji międzyludzkich,
 • zaburzenia prowadzące do braku rozróżniania realnego świata i wirtualnego,
 • depresja,
 • brak odróżniania dobra od zła,
 • agresywne zachowania,
 • nadpobudliwość i lęki,
 • zaniedbanie nauki i opuszczanie lekcji objawiające się w przypadku osób młodych,
 • nocne przesiadywanie przed komputerem prowadzące do zaburzeń snu,
 • zaniedbanie obowiązków zawodowych, co może doprowadzić do utraty pracy.

Skutki fizjologiczne:

 • wady postawy związane z długim przesiadywaniem przed komputerem,
 • bóle kręgosłupa,
 • zmęczenie oczu,
 • pogorszenie się wzroku,
 • choroby układu pokarmowego,
 • ogólne wycieńczenie organizmu.

Jak pomóc osobie uzależnionej od komputera?

W przypadku dzieci decyzję o udaniu się do psychologa muszą podjąć rodzice. Terapia dla uzależnionych jest bardzo ważna. Trochę trudniej jest w przypadku osób dorosłych. Ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół, aby przekonać osobę uzależnioną do chęci terapii. Człowiek uzależniony od komputera jest jego niewolnikiem i tylko profesjonalna i intensywna terapia jest w stanie go uleczyć. Jest to trudna walka o swoją przyszłość i spokój najbliższych osób.
Na czym polega terapia osoby uzależnionej od komputera?
Terapia dla osób uzależnionych od komputera polega przede wszystkim na uświadomieniu jej, iż jest uzależniona i potrzebuje pomocy. Często człowiek wypiera swoją chorobę ze świadomości i nie widzi w tym żadnego problemu. W następnej kolejności osoba taka uczy się prawidłowego korzystania z Internetu. Ważną rzeczą jest stworzenie planu dnia, w którym jest uwzględniony czas na korzystanie z komputera. Osoby uzależnione krok po kroku uczą się funkcjonować w normalnym trybie na nowo. Mają przeznaczony czas na posiłki, na rozrywkę, spotkania ze znajomymi i komputer. Takie działanie pozwala wrócić do normalności. Jednak czasem potrzebne są bardziej drastyczne środki i należy umieścić osobę uzależnioną w zakładzie leczenia uzależnień. Prywatny ośrodek terapii uzależnień służy do niesienia pomocy osobom chcącym uporać się ze swoim problemem i podświadomie tęsknią za dawnym życiem. Pobyt stacjonarny w ośrodku umożliwia stały kontakt ze specjalistami, uczestniczenie w w terapiach indywidualnych jak i grupowych oraz stałe wsparcie w każdej chwili.

Jak długo trwa terapia?

Czas terapii uzależniony jest od danej osoby. Do każdego człowieka trzeba podchodzić indywidualnie. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień pozwala wrócić do normalności. Dzięki terapiom indywidualnym oraz grupowym zapewnia wsparcie psychologiczne na najwyższym poziomie. Pobyt stacjonarny w takim miejscu jest często jedyną drogą prowadzącą ku wyleczeniu z nałogu. Pobyt w ośrodku terapii uzależnień jest fazą wstępną, która trwa około kilku tygodni. Następnym etapem jest terapia tak zwana właściwa trwająca wiele lat. Wyjście z nałogu jest bardzo trudne i wymaga stałego wsparcia psychologicznego przez wyspecjalizowane osoby. W przypadku dzieci ważna jest obserwacja i ograniczanie dostępu do Internetu. Warto to kontrolować, gdyż skutki uzależnień są ogromne i długofalowe oraz mają wpływ na całe dalsze życie.