Jak wyglądają systemy bezpieczeństwa banków?

Bankowe systemy bezpieczeństwa są cyfrowymi kamieniami węgielnymi bezpieczeństwa kasjerów i klientów banku. Na poziomie podstawowym instalacja kamer bezpieczeństwa daje zespołom ds. bezpieczeństwa i nadzoru wgląd w zdarzenia, które mają miejsce w danym bankomacie, czy banku. Ze względu na dużą liczbę transakcji pieniężnych, które mają miejsce każdego dnia w instytucjach finansowych, konieczne jest, aby kamery bezpieczeństwa obejmowały wszystkie obszary transakcji. W każdym przypadku, gdy aktywa klienta są narażone na niebezpieczeństwo, nagrania z kamer bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla pomocy organom ścigania w zrozumieniu i odpowiednim postępowaniu w sprawie zdarzenia.

W jaki sposób technologia nadzoru jest wykorzystywana w bankach?

Instalacja systemów bezpieczeństwa wideo jest logicznym sposobem dla instytucji finansowej, takiej jak bank, na zmniejszenie częstotliwości działań przestępczych na miejscu. Systemy bezpieczeństwa są niezbędne do odstraszania potencjalnych przestępców planujących próby kradzieży, wandalizmu, napadów, oszustw lub innych rodzajów złośliwych lub podejrzanych zachowań. Idealnie byłoby, gdyby wszystkie miejsca i obszary dostępne dla ogółu społeczeństwa były objęte zasięgiem kamer bezpieczeństwa. Lokalizacje bankomatów, które nie są wyposażone w kamery bezpieczeństwa, są szczególnie narażone na działania przestępcze, takie jak rabunek, kradzież i wandalizm. Rozszerzając zakres monitoringu na wszystkie lokalizacje bankomatów, banki mogą zapewnić klientom częstsze i wygodniejsze lokalizacje, jednocześnie zniechęcając złodziei i wandali. Im bardziej rozpowszechnione są bankowe kamery bezpieczeństwa, tym bardziej użyteczne mogą być w zniechęcaniu do przestępczości. Pracownicy ochrony powinni dążyć do pełnego objęcia zasięgiem kamer wszystkich miejsc w banku. Przynajmniej zespoły ochrony powinny priorytetowo traktować obszary o wysokiej stawce i dużym natężeniu ruchu, takie jak wejścia do banku, okienka kasjerskie, bankomaty, skarbce, łazienki, korytarze i parkingi.

Zobacz również:

Całodobowa czujność

Utrzymuj świadomość przez całą dobę. Zapewnienie pełnego, 24-godzinnego systemu bezpieczeństwa banku gwarantuje, że nagrania są rejestrowane niezależnie od pory dnia. Oprócz przechwytywania wszystkich działań i incydentów, nagrany materiał może nawet złagodzić lub zapobiec przyszłym działaniom, zapewniając pracownikom ochrony alarmy lub analizy w celu rejestrowania nieautoryzowanych działań poza godzinami pracy. Wiarygodność i zaufanie pomiędzy bankami i klientami banku może być budowane latami, ale może zostać szybko zniszczone przez gwałtowny incydent lub podstępne oskarżenie. Instalacja i utrzymanie niezawodnych systemów nadzoru wideo minimalizuje ryzyko incydentu, jednocześnie wyposażając banki w dowody wideo, które obalają oskarżenia i utrzymują wiarygodność. Dzięki kamerom obejmującym zarówno wnętrza, jak i obszary zewnętrzne, pracownicy ochrony mogą zintensyfikować działania mające na celu ocenę zagrożeń, jednocześnie rejestrując dodatkowe nagrania wideo z incydentów, które mają miejsce. Banki, które nie posiadają niezawodnego systemu nadzoru wideo narażają się na znaczne straty finansowe i komplikacje związane z odpowiedzialnością za incydenty. Rozwiązywanie spraw związanych z wypłatą pieniędzy z bankomatu lub skimmingiem kart kredytowych staje się o wiele bardziej kosztowne, czasochłonne i wymagające bez monitoringu wideo, który może łatwo uniewinnić banki.

Niezbędne cechy bankowych systemów nadzoru

Zgodność z PCI: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) określa wymagania banków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, sieciowego i danych. Regulacje dotyczące zgodności z PCI służą ochronie danych posiadaczy kart kredytowych i ograniczeniu liczby oszustw, wymagając od banków monitorowania punktów wejścia i wyjścia, sprawdzania, czy kamery CCTV są odporne na manipulacje i wyłączenie, przeglądania i korelowania danych, zapewnienia przechowywania danych wideo przez co najmniej 90 dni i wielu innych. Niezależnie od tego, czy jest to system DVR z kamerami analogowymi, system NVR z kamerami IP, czy hybrydowy system oparty na chmurze, każdy system bezpieczeństwa monitorujący obszary potencjalnej aktywności poza godzinami pracy lub po zmroku musi mieć funkcję noktowizji. Jeśli materiał filmowy tego rodzaju nie ma jakości użytkowej, wszelkie działania lub incydenty nocne prawdopodobnie nie będą możliwe do wykorzystania, a nawet mogą nie być w ogóle widoczne. Gdy dochodzi do poważnego przestępstwa, takiego jak napad na bank lub napaść, posiadanie sprawnego, zdalnego procesu identyfikacji i udostępniania nagrań daje policji największe szanse na schwytanie podejrzanego lub podejrzanych zidentyfikowanych na tym nagraniu. System bezpieczeństwa banków powinien być bezawaryjny, gdyż każda awaria jest okazją dla złodziei. Czujne oko ochroniarza nie jest w stanie wychwycić tyle szczegółów, ile odpowiednia kamera. Im lepszy jest system bezpieczeństwa, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo włamania.