Jak wyglądają studia informatyczne?

Każdego roku wiele osób staje przed podjęciem ważnej decyzji o wyborze kierunku studiów. Spora część zdecyduje się na podjęcie kierunków technicznych. W tym przypadku dużym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim informatyka. Branża IT w dalszym ciągu rozwija się w dużym tempie. Sytuacja ta z pewnością nie zmieni się w ciągu najbliższych lat. Czy zatem warto jest skończyć właśnie ten kierunek?

Czy kierunek jest trudny?

Podejmując decyzję o wyborze odpowiednich studiów dla siebie, przyszli studenci bardzo często zadają sobie pytanie – czy dany kierunek będzie trudny do ukończenia. Zasadniczo wśród dużej grupy osób panuje przeświadczenie, iż studia informatyczne nie powinny przysparzać wielu trudności. Zajęcia z informatyki, które odbywają się jeszcze w szkole średniej, mogą dać mylny obraz tego, co spotkać może studenta uczelni wyższej. Wszystko jednak weryfikuje rozpoczęcie nauki na tym kierunku. Problematyczne mogą być przede wszystkim zajęcia z matematyki, której poziom będzie w tym przypadku już zdecydowanie wyższy. Również przedmioty ściśle komputerowe, mogą z czasem stać się trudne nawet dla absolwentów średnich szkół o profilach informatycznych. Programowanie jest w tym przypadku zdecydowanie bardziej skomplikowane. Wykorzystywanych jest bowiem kilka języków programowania, a same programy są bardzo złożone. W takim przypadku programowanie strukturalne się nie sprawdzi. Aplikacja napisana w ten sposób nie zostanie uznana, z uwagi na określone wymagania implementacyjne, które nakazują stosowanie technik programowania zorientowanego obiektowo.

Studia informatyczne należą więc do grona kierunków, które nie tak łatwo ukończyć. Z pewnością należy bardzo mocno przykładać się do nauki i robić to w sposób systematyczny. Trzeba nastawić się na ciężką pracę podczas wszystkich lat trwania studiów. Największym plusem jest niewątpliwie możliwość uzyskania dobrze płatnej pracy po ich ukończeniu. Warto zatem ponieść pewne wyrzeczenia i spróbować swoich sił.

Informatyka na studiach informatycznych

Przedmioty informatyczne, które znajdują się w programie nauczania, mają niewiele wspólnego z codzienną obsługą komputera przez zwykłego użytkownika. To, że świetnie radzimy sobie z komputerem w domu, wcale nie oznacza łatwej drogi na uczelni. Na przedmiotach związanych z metodami programowania lub algorytmami i strukturami danych, poruszane są zagadnienia ściśle związane również z matematyką. Są one zwykle bardzo skomplikowane i wiele osób może sobie z nimi zwyczajnie nie poradzić. Dobrze zatem posiadać określone predyspozycje do studiowania na tym kierunku. Studia informatyczne to przede wszystkim dobry wybór dla umysłów ścisłych. Jeśli przedmioty, takie jak fizyka lub matematyka nigdy nie sprawiały większych problemów, wówczas można śmiało próbować swoich sił.

Co z programowaniem?

Programowanie na studiach nie ogranicza się jedynie do bezmyślnego wpisywania kodu. Absolwent musi bowiem wiedzieć, w jaki sposób działają określone algorytmy oraz jak je zaimplementować. To wymaga ciężkiej pracy przez cały okres pobierania nauki.

Czy jednak studia informatyczne w większości ograniczają się jedynie do programowania? Zdecydowanie tak nie jest. Zakres nauk komputerowych jest szeroki i zawiera w sobie takie dziedziny, jak systemy operacyjne czy bazy danych. Przyszły informatyk powinien bowiem posiadać umiejętności związane chociażby z obsługą systemu operacyjnego z wiersza poleceń lub zarządzania serwerami. W zależności od wybranej specjalizacji, mogą to być również inne, specjalistyczne przedmioty. Na przykład dla studentów specjalizacji, która związana jest ściśle z grami komputerowymi, przewidziane są dodatkowe zajęcia, podczas których uczą się oni projektowania map i innych elementów wykorzystywanych w grach komputerowych.

Matematyk dobrym kandydatem na informatyka

Studia informatyczne są mocno powiązane z matematyką. Tak naprawdę bez matematyki niewiele można by zrobić w świecie komputerów. Nawet najprostsze programy, skonstruowane zostały w oparciu o wzory matematyczne. Algorytmy są w czystej postaci właśnie matematyką. Bez nich nie można wyświetlać danych, posortować ich oraz sterować postacią w grze komputerowej. Samo programowanie jest w zasadzie pewnym zbiorem definicji i reguł matematycznych, które zostały zapisane w formie zrozumiałej dla komputera. Bez nich nie moglibyśmy nawet go uruchomić.

Dlatego właśnie miłośnik matematyki powinien dobrze czuć się podczas realizacji tego typu zadań podczas zajęć. Oczywiście każdą wiedzę można przyswoić, jednak jeśli ktoś nigdy nie lubił matematyki, a na rozwiązywanie wszelkich zadań spoglądał z niechęcią, będzie mu to przychodzić zdecydowanie trudniej.

Na studiach równie ważny jest także język obcy. Decydując się na studia informatyczne, najmilej widziany będzie oczywiście język angielski. W tej branży angielski obecny jest właściwie wszędzie, dlatego jego znajomość może być bardzo dużym atutem. Pozwoli na pewno czuć się swobodniej i lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia.