Jak ogłosić upadłość działalności gospodarczej?

Jak ogłosić upadłość działalności gospodarczej? Prowadzenie działalności gospodarczej jest często korzystne, a w niektórych wypadkach nawet konieczne. Czasem jednak napotykamy potrzebę by ogłosić upadłość działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza jest jedną z form aktywności jaką jako przedsiębiorcy podejmujemy na rynku. Istnieją jej różne rodzaje – od jednoosobowej, przez regulowaną, po nieregulowaną. To jaką prowadzimy zależy od wielu czynników. W każdym wypadku jednak może zdarzyć się sytuacja, w której musimy ogłosić upadłość działalności gospodarczej.

Gdzie znajdziemy regulacje prawne dotyczące upadłości?

Jak ogłosić upadłość działalności gospodarczej?
Jak ogłosić upadłość działalności gospodarczej?

Zarówno funkcjonowanie działalności gospodarczej na rynku, jak i jej upadłość, regulują pewne przepisy prawne. Właśnie dlatego jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w tym temacie miejscem gdzie zostaną one rozwiane będzie dobra kancelaria adwokacka. Z przepisami oczywiście możemy też zapoznać się samodzielnie. Które dokładnie regulują sprawy związane z ogłoszeniem upadłości działalności gospodarczej? Jest to konkretnie ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku. Mówi ona dokładnie o prawie upadłościowym i naprawczym, oraz wyjaśnia właściwie wszystkie związane z tym zagadnienia. Co zatem znajdziemy w jej treści?

Kto może ogłosić upadłość działalności?

Przede wszystkim oczywiście interesować nas będzie kto może właściwie ogłosić upadłość działalności gospodarczej. Okazuje się, że przepisy te uwzględniają nie tylko duże spółki, ale również te najmniejsze firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Mówiąc krótko: każda działalność gospodarcza obecna na rynku może ogłosić upadłość. Co ważne, wniosek o upadłość firmy możemy złożyć nie tylko my sami, ale także każdy z naszych wierzycieli – mówią o tym odpowiednie przepisy. Wiąże się to także z tym, że upadłość może ogłosić tylko firma, której majątek jest wystarczającym ,by pokryć koszty postępowania sądowego oraz powstałe długi. Taki jest bowiem ostateczny cel ogłoszenia upadłości – spłacenie długów zaciągniętych u wierzycieli.

Kiedy zazwyczaj ogłaszamy upadłość?

Sytuacji w których musimy zdecydować się na ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej oczywiście może myć bez liku i nie sposób w krótkim artykule zawrzeć każdej. Jednak jest kilka typowych sytuacji, o których warto wspomnieć. Podstawowym i najprawdopodobniej najczęstszym powodem ogłaszania upadłość działalności gospodarczej jest niewypłacalność danej firmy. Jest to oczywiste i nikogo nie powinno dziwić.

Zakładamy firmę po to, by zarabiać pieniądze, utrzymać rodzinę i zapewnić sobie i bliskim godne życie. Kiedy jednak działalność gospodarcza rok za rokiem nie tylko nie przynosi zysków, ale wręcz generuje straty i nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów jej działania, przychodzi czas by udać się do kancelarii adwokackiej po pomoc w ogłoszeniu upadłości. Często decydujemy się na upadłość również wtedy, gdy firma jest przedmiotem sporu majątkowego i wskutek tego zaczyna przynosić straty, a w końcu przestaje być wypłacalna. W takiej sytuacji pomoże nam prawnik do spraw spadkowych.

Gdzie zgłosić upadłość działalności gospodarczej?

Upadłość działalności gospodarczej zgłaszamy zazwyczaj w określonym miejscu – jest nim wydział gospodarczy sądu rejonowego. Ważne jest to, by udać się do sądu właściwego nie dla naszego miejsca zamieszkania, ale miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy zgłaszamy taki wniosek? Najlepiej jeśli jak najszybciej. Jeśli popadliśmy w dług, według przepisów wniosek najlepiej jest złożyć w przeciągu dwóch tygodni od tego zdarzenia.

Co zawiera taki wniosek?

Wniosek, w którym zgłaszamy upadłość działalności gospodarczej, musi  zawierać kilka podstawowych informacji. Są to oczywiście dane na temat właściciela firmy lub jej reprezentantów, czy też likwidatorów – między innymi nazwiska oraz adresy. Wskazać należy również miejsce, w którym znajduje się obecnie firma, lub inny majątek dłużnika, który ma zostać zajęty. Ważne jest także, aby wskazać okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku. Musimy więc przedstawić sytuację, która doprowadziła do upadłości firmy i przedstawić dowody na to, że działalność przestała być wypłacalna. Dobrym pomysłem jest skorzystanie tutaj z pomocy kancelarii adwokackiej, aby wniosek w tym miejscu został sporządzony poprawnie. Jeśli sprawa dotyczy roszczeń majątkowych i wynikających z nich problemów z wypłacalnością działalności, konieczne może być zasięgnięcie porady na przykład prawnika do spraw spadkowych.

Co dzieje się później?

Warto zawrócić również uwagę na to, co dzieje się po zgłoszeniu upadłość działalności gospodarczej. Samo złożenie wniosku nie oznacza bowiem natychmiast zaistnienia faktu, jakim jest upadłość danej firmy. Takie wydarzenie poprzedza proces sądowy, który zostaje wszczęty przez sąd wobec dłużnika. Okazuje się, że taki proces może trwać bardzo długo, a dopóki się nie zakończy, dłużnik może w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą. Co zatem ulega zmianie? Przede wszystkim to, że prowadzenie tej działalności może być znacząco utrudnione. Po pierwsze, znaczna część naszego majątku może zostać zajęta przez sąd, na poczet ewentualnej spłaty powstałych zobowiązań wobec naszych wierzycieli.