Co nowego w gamie szkoleń dla fizjoterapeutów w 2019 roku?

Aby umiejętności fizjoterapeuty każdego roku pozostawały na bardzo wysokim poziomie, musi on stale zdobywać nowe informacje. Wiedza ta przekłada się zazwyczaj na zdolności praktyczne, znacznie ułatwiające kontakt z pacjentem, rozpoznanie dolegliwości i wdrożenie konkretnych sposobów usunięcia schorzeń. Dla takich osób wiele firm prowadzących kursy przygotowało różne szkolenia dla fizjoterapeutów. 2019 rok jest przy tym kolejnym, w którym wybór tematyki jest bardzo bogaty. Warto pamiętać, że korzystają na tym nie tylko osoby prowadzące gabinety i przyjmujące pacjentów w ramach NFZ, ale też sami zainteresowani wykorzystaniem takich usług. Jest to zatem sytuacja niosąca obopólne korzyści, z naciskiem na jakość wykonywanych docelowo usług.

Tematyka szkoleń

Tematy związane z kursami są bardzo różnorodne. Niektóre z nich dotyczą pozornie podstawowych dziedzin, które powinny zostać poznane przez fizjoterapeutę już podczas studiów magisterskich. Jednak rozwinięcie takiej tematyki jak przykładowo bardzo popularne skoliozy, to solidna baza umiejętności i weryfikacja teorii z już poznaną praktyką. Niezwykle często okazuje się, że specjalista — choć w trybie codziennym przyjmuje dziesiątki osób z podobnymi schorzeniami — jest w stanie „wyciągnąć” kilka istotnych danych. Takich, które w perspektywie będą rzutowały na jakość prowadzonej praktyki, a także skuteczność prowadzonych zajęć.

Tematem na czasie w trakcie szkolenia dla fizjoterapeutów pozostaje dziedzina sportowa. Sprawa tyczy się przede wszystkim rehabilitacji i działań z urazami, które dotykają profesjonalistów i amatorów. Bardzo często zdarza się również w przypadku osób regularnie trenujących, lecz nie wyczynowo, że doznają one większych bądź mniejszych kontuzji. Rolą fachowca jest przywrócić ciało do pierwotnego zakresu funkcji oraz uśmierzyć ból, a także uświadomić pacjenta co do dalszych poczynań. Na szkoleniach bardzo często porusza się znaczenie aspektu psychologicznego i doradczego, który nie może być bagatelizowany już od pierwszego spotkania z poszkodowanym.

Szkolenia dla fizjoterapeutów 2019

Pakiet kursów na rok obecny jest realizowany przez kilka firm prowadzących swoje działania na terenie całego kraju. Aby skorzystać ze szkolenia dla fizjoterapeutów, trzeba najczęściej odwiedzić któreś z dużych miast: Warszawę, Kraków, Poznań, Katowice, Lublin, Wrocław i inne, w których są organizowane spotkania z wykładowcami. Czas trwania takiego wydarzenia to średnio cztery do pięciu dni. W ich trakcie prowadzone są zwyczajne zajęcia, podzielone na godziny lekcyjne. Oprócz tego część z nich ma wymiar teoretyczny (najczęściej około 40%), a druga część praktyczny. Istnieje też taka wiedza, którą podaje się tylko w postaci teorii, np. w przypadku prowadzenia i czytania fachowej dokumentacji związanej z fizjoterapią.

Kursy dotyczące terapii

Pod względem tematycznym, szkolenia dla fizjoterapeutów można podzielić na kilka kategorii. Są to między innymi te dotyczące tematyki manualnej, ginekologicznej, pediatrycznej, ortopedycznej oraz terapii oddechowej i manualnej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje baza wiedzy dotycząca pediatrii, ponieważ coraz więcej rodziców z dziećmi zgłasza się do gabinetów oferujących pakiet badań fizjoterapeutycznych, celem przebadania swoich pociech. Do bardzo ciekawych, wyszukanych  tematów zalicza się analiza i terapia zaburzeń chodu. To dość innowacyjny wpis do portfolio terapeuty, który może być potraktowany jako istotny dodatek przez przyszłego pracodawcę. Warto zatem wybierać się również na takie mocno specjalistyczne, lekko egzotyczne wykłady. W niektórych przypadkach potrafią one rzucić zupełnie nowe światło też na kilka innych spraw, luźno powiązanych pod względem genezy medycznej.

Jak się zapisać?

Najprostszą drogą jest udanie się na stronę internetową którejś z jednostek szkoleniowych, wybranie interesującej tematyki, doprecyzowanie terminu i opłacenie kwoty ustalonej za kurs. Niektóre szkolenia dla fizjoterapeutów są jednak dodatkowo dofinansowane, co znacząco pozwala zredukować koszty. W niektórych przypadkach Unia Europejska bądź specjalny fundusz pokrywają całkowitą cenę ustaloną za kilkudniowe wykłady. Aby z tego udogodnienia skorzystać, należy najpierw wypełnić odpowiednie wnioski i przekazać do właściwych urzędów. Później wystarczy czekać na pozytywne rozpatrzenie.

Inwestowanie w dodatkową wiedzę, to także rozsądne spoglądanie w przyszłość. Z perspektywy roku 2019, kursy dla fizjoterapeutów  kuszą bardzo różnorodną tematyką i ciekawymi wykładami, prowadzonymi przez doświadczonych ekspertów. Od osób takich z pewnością warto czerpać wiedzę, którą później będzie mogło się wykorzystać wobec pacjentów, bądź w uproszonej wersji im ją przekazać. Kluczowym kryterium w tym wszystkim jest decyzja, na co fizjoterapeuta https://fizjoterapiaisport.pl/wspolpraca/ jest w stanie przeznaczyć swój czas i co pomoże mu w dalszej pracy zawodowej. Umiejętnie dobrany pakiet szkoleniowy będzie w stanie znacząco podwyższyć kwalifikacje, co odbije się również na zadowoleniu pracodawcy i pacjentów.