Wybór odpowiedniego systemu fotowoltaicznego

Wybór odpowiedniego systemu fotowoltaicznego – nie ma jednego uniwersalnego systemu fotowoltaicznego (PV). W rzeczywistości panele fotowoltaiczne mogą się znacznie różnić zarówno pod względem ogólnego projektu, wielkości, jak i zastosowania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć to, czego szukasz, kupując taki zestaw. Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę rozmiar systemu i rodzaj ogniwa słonecznego.

Najważniejsze fakty

Rosnące obawy o wyczerpanie zasobów naturalnych na świecie i przyszłe dostawy energii zwiększyły potrzebę i rozwój systemów fotowoltaicznych https://virtussun.pl/oferta/fotowoltaika-gdansk/. Najbardziej krytycznym postępem w rozwoju technologii słonecznej jest fotowoltaika. System energii słonecznej wykorzystuje półprzewodniki do bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wynalazek przechwytywania energii słonecznej został po raz pierwszy wprowadzony przez Alexandre Becquerela w 1839 roku. Wychwycił efekt fotowoltaiczny, czyli zdolność do tworzenia prądu elektrycznego bezpośrednio ze słońca. W ostatnim dziesięcioleciu ceny paneli słonecznych znacząco spadły. Jeśli zastanawiasz się nad zainstalowaniem systemu energii słonecznej, najprawdopodobniej bierzesz pod uwagę panelami fotowoltaicznymi (PV).

Jak działa energia fotowoltaiczna?

Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne w panelach słonecznych http://www.gmstarbud.pl/fotowoltaika-ostrowiec-swietokrzyski/ to mechanizmy, które przekształcają światło słoneczne w energię. Gdy instalujesz panele słoneczne w domu, ogniwa PV przetwarzają światło słoneczne na prąd stały (DC). Inwerter podłączony do systemu przekształca prąd stały na prąd zmienny (AC). Jest rodzajem prądu potrzebnego do zasilania urządzeń w Twoim gospodarstwie. Ta moc przepływa przez skrzynkę elektryczną.

Większość domowych systemów energii słonecznej jest nadal podłączona do sieci. W ten sposób możliwe jest nieprzerwane zasilanie elektryczne w sytuacjach, gdy nie ma wystarczającej ilości energii słonecznej, aby nadal zasilać dom. Jest to szczególnie ważne w pochmurne dni lub w nocy. Jeśli wygenerujesz wystarczającą ilość z paneli słonecznych, tak, że powstanie dodatkowa energia, zostanie zwrócona do sieci i otrzymasz pieniądze za ten wkład energii. Ten transfer energii elektrycznej pozwala na znaczne obniżenie rachunków za prąd, nawet jeśli korzystasz z energii z sieci zakładu energetycznego.

Jeśli chodzi o proces konwersji energii słonecznej, słońce wyzwala fotony. Kiedy to światło słoneczne uderza w metal półprzewodnikowy paneli fotowoltaicznych, elektrony są uwalniane, co wytwarza prąd stały. Panele słoneczne składają się z setek ogniw fotowoltaicznych, które najczęściej składają się z krzemu jako półprzewodnika.

Produkcja energii elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na tworzeniu pola elektrycznego. Powstaje, gdy przeciwne ładunki oddziałują (podobnie jak bieguny magnesu). Krzem w panelach wydziela zarówno energię dodatnią, jak i ujemną, aby stworzyć to pole elektryczne. Kiedy światło słoneczne uderza w komórki, elektrony są uwalniane z ruchu atomów. Interakcja między fotonami uwolnionymi ze słońca i elektronami uwolnionymi z ogniwa słonecznego tworzy prąd elektryczny. Metalowe płyty przewodzące znajdujące się w panelu słonecznym są mechanizmami wykorzystywanymi do przepuszczania prądu elektrycznego przez przewody. Po swobodnym przemieszczaniu się przez przewody prąd zasila nasz dom, podobnie jak inne źródła energii elektrycznej.

Moduły w systemie fotowoltaicznym

Wiele ogniw fotowoltaicznych jest połączonych ze sobą. Tworzą moduł, czyli panel. Panele są ze sobą połączone, tworząc główną część systemu energii słonecznej. Posiadanie wystarczającej liczby paneli słonecznych zainstalowanych w domu lub firmie może zasilić większość przestrzeni. Oczywiście jest to zależne od warunków klimatycznych, ilości pochłoniętego światła słonecznego i sprawności zainstalowanych paneli słonecznych.

Zalety systemu fotowoltaicznego

Istnieje wiele korzyści wynikających z wykorzystania energii słonecznej. Większość z nich koncentruje się na oszczędnościach i środowisku. Energia słoneczna jest jednym ze sposobów zasilania domu lub firmy, która jest korzystna dla środowiska. Nie ma bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, ponieważ energia elektryczna jest wytwarzana ze światła słonecznego, a nie ze spalania paliw kopalnych. Światło słoneczne jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że go nigdy nie zabraknie. Węgiel i gaz są paliwami kopalnymi, które ostatecznie się wyczerpią. Po zainstalowaniu paneli słonecznych na dachu, zmieniają światło słoneczne w energię elektryczną czysto i cicho. Jeśli zainstalujesz baterię w systemie fotowoltaicznym, możesz bez problemu przechowywać energię słoneczną, którą będziesz można później wykorzystać. W ten sposób znacznie obniżysz rachunki za prąd.

Opracowano alternatywne technologie PV wykorzystujące nowe materiały, sposoby konstrukcji i techniki montażu, aby rozwiązać problemy związane z krzemem. Do nowych materiałów możemy zaliczyć półprzewodniki arsenku galu, fosforek galu, a także perowskit mineralny. Nowa technologia skoncentrowanej energii PV i techniki montażu wykorzystują wielozłącze, cienką powłokę i duże kryształy dla wysokiej wydajności energetycznej i trwałości.

 

Virtussun fotowoltaika
ul. Lipinowska 27
87-100 Toruń
696 200 000
www.virtussun.pl
GM Starbud fotowoltaika
Składowa 25
27-200 Starachowice
518480305
www.gmstarbud.pl