Czym jest Aktywna Tablica?

Dofinansowanie dla szkół może mieć różną formę, różnorodny przebieg i konkretny cel. Aktywna Tablica jest to jeden z programów, który ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury, jak również i przekazanie stosownej wiedzy oraz umiejętności w temacie technologii informacyjno- komunikacyjnych. Program ten działał już w zeszłym roku, działa w tym i będzie prowadzony jeszcze w roku 2019.

Jest to rozwiązanie skierowane do szkół podstawowych, a jego zadaniem jest zakup dla szkół między innymi tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, odpowiedniego nagłośnienia i niezbędnych projektorów. W dzisiejszych czasach wyposażenie szkół wygląda zdecydowanie inaczej. Wcześniej mieliśmy zwykłą tablicę i kredę, a komputery dla wielu były tylko marzeniem lub początkiem zaznajamiania się z obsługą klawiatury i myszki. Współczesne szkoły idące z duchem czasu stawiają na to wszystko, co pozwala młodym ludziom wejść w świat, w którym po prostu żyjemy. Dziś nie ma już klasycznych prezentacji podczas których należy dokonać długiego przemówienia w oparciu o podpowiedzi zawarte na kartce papieru. Dziś prezentacje multimedialne to podstawa. Żyjemy w czasach całkowitego zawładnięcia przez elektronikę. Dziś idąc do pracy musimy znać obsługę komputerów i programów komputerowych. Dziś pracujemy na multimediach i są one podstawą naszego funkcjonowania, zarówno w domu jak również i w pracy. Aktywna Tablica to szansa dla wielu szkół na to, aby te dzieci mogły także mieć możliwość uczenia się ,,nowocześnie” i z duchem czasu.

Aktywna Tablica – kto może wziąć udział w projekcie?

Jest to rozwiązanie skierowane dla szkół podstawowych. Głównymi założeniami, jakie szkoły muszą spełnić jest między innymi dostęp do Internetu co najmniej 30 Mb/s, posiadanie przenośnego komputera dla nauczycieli lub też innego urządzenia mobilnego z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i zabezpieczającym przed włamaniem się osób trzecich do treści niepożądanych. Szkoła taka musi mieć jedną salę lekcyjną, w której jest dostęp do Internetu i miejsce na jedną tablicę. Co więcej, taka szkoła musi posiadać również takie miejsce, w którym jest dostęp do Internetu i gdzie gromadzą się uczniowie w godzinach pozalekcyjnych w dni wolne od zajęć. Aktywna Tablica jest projektem, w którym biorą udział jak wspomnieliśmy szkoły podstawowe. Mogą to być zarówno placówki publiczne, niepubliczne, jak również i szkoły artystyczne ale kształcące w zakresie działania szkoły podstawowej. Program ten jest także dostępny dla szkół podstawowych publicznych w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, które prowadzone są przez Ministra Sprawiedliwości. Co więcej jest to także szansa dla szkół i zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych, które działają przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktywna Tablica – dofinansowanie

Źródłem finansowania tego programu jest 80% budżetu państwa i 20% pieniędzy pochodzących z budżetu organów prowadzących, czyli wkład własny. W 2017 roku takim programem objętych zostało 5582 szkoły, w 2018 będzie to łącznie 4999 szkół i na 2019 rok Aktywna Tablica zagości także w 4999 szkół. Ile wynosi takie dofinansowanie? Jest to kwota 14 000 zł maksymalnej kwoty, 3 500 zł wkładu własnego organu prowadzącego. Łącznie można więc otrzymać 17 500 zł wsparcia finansowego. Jeśli chodzi o sam program na lata 2017-2019 przeznaczono kwotę 279 mln 316 tysięcy złotych, z czego 224 mln złotych pochodzi z budżetu państwa. Czym jest wkład własny? Mogą to być pieniądze przeznaczone przez organ prowadzący szkołę, który zobowiązuje się na zakup pomocy dydaktycznych, jakie objęte są w programie. Wkładem własnym jest także sprzęt komputerowy i urządzenia TIK, które zakupi się w roku złożenia wniosku, ale pamiętać przy tym należy, że nie może to być termin późniejszy, niż do dnia złożenia wniosku potwierdzającego udział danej placówki w programie.

Aktywna Tablica

Bez wątpienia programy dofinansowań to najlepsze, co można otrzymać, aby dana placówka mogła funkcjonować tak, jak nowocześnie urządzone szkoły. Nie każdą stać na zakup odpowiedniego sprzętu i nie ma każda ma możliwość ubiegania się o pomoc miasta czy innych organów. Duże projekty pochodzące z budżetu państwa to szansa więc na to, by iść z duchem czasu i dać naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Aktywna Tablica to bez wątpienia program dobry, sprawdzony i idealny, by świat multimediów dla wielu szkół miał szansę rozwoju. Jeśli od najmłodszych lat nie nauczymy naszych dzieci życia wśród tego wszystkiego, co jest podstawą późniejszej pracy, w przyszłości trudniej będzie im nauczyć się funkcjonować poprawnie i pracować tak, jakby się chciało. Świat komputerów i Internetu nie powinien zawładnąć życiem, ale na pewno powinien być narzędziem, które wprowadzi młodych ludzi w przyszłość, taką przyszłość, w której będą mogli pracować najlepiej jak tylko to możliwe.