Czym jest pełna księgowość?

Dla większości Polaków, nawet tych prowadzących własną działalność gospodarczą, hasło – pełna księgowość – brzmi co najmniej mało interesująco, żeby nie powiedzieć przerażająco. Mówiąc im, że powinni ją prowadzić, większość poważnieje a część w zasadzie zamiera, próbując z trudem przypomnieć sobie jej zasady. Nie jest to oczywiście przypadkowe i rozumienie zasad pełnej księgowości wcale nie musi być oczywiste.

Pełna księgowość stanowi najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania. Warto jednak pamiętać, że jest to  najbardziej precyzyjny i wyjątkowo dokładny system. Wiąże się to z tym, że dokładnie oddaje sytuację księgową firmy w sposób najbardziej rzetelny i nie budzący wątpliwości. Warto jednak zaznaczyć, że pełna księgowość nie jest niczym innym, jak jednym z systemów ewidencjonowania przychodów oraz kosztów przedsiębiorstwa, a także stanu majątku całej firmy. Ważną kwestią jest fakt, że obejmuje ona również wartość majątku, który zawarty jest w całym wyposażeniu, wszystkich towarach oraz na kontach i w gotówce. Głównie dlatego jest to tak niezwykle precyzyjny i wiarygodny system.

Czym właściwie jest pełna księgowość? Które przedsiębiorstwa zobowiązane są do jej prowadzenia? Oraz jakie zalety ma prowadzenie pełnej księgowości w firmie czy też przedsiębiorstwie? Odpowiedź w poniższym tekście.

Czym dokładnie jest pełna księgowość i do czego służy?

Pełna obsługa księgowa przedsiębiorstw jest częścią rachunkowości https://rachunkowebiuro.szczecin.pl/uslugi/ i stanowi wyjątkowo rozbudowany, dokładnie sformalizowany i, na pierwszy rzut oka, skomplikowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, zaistniałych w firmie w okresie trwania całego roku podatkowego. Co istotne, pełna księgowość służy nie tylko do rejestrowania przychodów oraz związanych z nimi kosztów czy do obliczenia należnych podatków, ale także – a może, przede wszystkim – do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Dzięki generowaniu szczegółowych informacji na temat sytuacji firmy, na każdym stopniu rozwoju i w każdym przedziale czasowym, prowadzenie pełnej ewidencji księgowej może wspomóc przedsiębiorców – zwłaszcza początkujących lub znajdujących się na wczesnym etapie prowadzenia działalności – w efektywnym zarządzaniu firmą. Co więcej, pełna księgowość może także być cennym narzędziem wykorzystywanym między innymi do kontroli sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz prowadzenia analizowania genezy zysków i strat przez firmę przynoszonych.

Co wyróżnia pełną księgowość?

Przeciwieństwem pełnej księgowości jest księgowość uproszczona reprezentowana między innymi przez Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów. W odróżnieniu od uproszczonej księgowości, w pełnej każda operacja znajduje odzwierciedlenie w ewidencji. Są to między innymi wpływy do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy z konta bankowego czy też wzięcie towaru z odroczonym terminem płatności. Charakterystyczną cechą tego systemy, która notabene czyni go tak skomplikowanym, jest z pewnością system podwójnego zapisu, czyli obowiązek pokazywania każdej operacji na dwóch, niezależnych kontach. Powoduje to, że każda, nawet najdrobniejsza wartość pieniężna przepływająca przez firmę, nie zostanie niezauważona. Musi bowiem znaleźć swoje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Jedną z cech pełnej księgowości jest fakt, że uwzględnia ona także wszelkie operacje bezgotówkowe np. spadek wartości środków trwałych. W gruncie rzeczy mogą mieć one poważny wpływ na finanse przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli mówimy o naprawdę dużych podmiotach. O bezpieczeństwie, które gwarantuje pełna księgowość dbają również obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Są one ściśle określone w ustawach oraz zbiorach ustaw i obowiązują wszystkie podmioty w takim samym zakresie. W przypadku wątpliwości  zawsze można się odnieść do zapisów ustaw, gdy jakieś działania wzbudzą podejrzenia lub wydadzą się niewłaściwe.

Kogo obowiązuje pełna obsługa księgowa?

Oczywiście taki poziom skomplikowania prowadzenia księgowości nie obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze. Obecnie do prowadzenia pełnej księgowości i korzystania z usług wykwalifikowanych księgowych, zobowiązane są przede wszystkim wszystkie podmioty (osoby fizyczne, spółki oraz spółdzielnie socjalne), których wartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro po przeliczeniu na polską walutę https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce/swiat-ksiegowych/. To przede wszystkim ogromne podmioty, które dla własnego bezpieczeństwa wybierają pełną księgowość. Dodatkowo z pełnej księgowości muszą korzystać spółki handlowe oraz spółki cywilne, jednostki organizacyjne działające na podstawie:

  • prawa bankowego,
  • przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
  • przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – bez względu na wielkość przychodów;

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są również jednostki administracyjne jak gminy, powiaty oraz województwa.

Polecamy rachunkowość w Łodzi :