Geologia górnicza – nauka, studia oraz praca

W obecnym czasie geologia górnicza jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich, choć coraz częściej występuje również na studiach podyplomowych. Należy podkreślić, iż jest to kierunek, który skierowany jest przede wszystkim do osób, które pragną związać swój zawód z przemysłem górniczym oraz podziemnym i odkrywkowym. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć jeszcze bardziej swoją obecną wiedzę w tym zakresie. W poniższym artykule znajdziesz ciekawe informacje zarówno o samej geologii złożowej jak i o zawodzie geologa.

Geologia górnicza na studiach podyplomowych

Geologia górnicza to kierunek studiów podyplomowych, który szczególnie dedykowany jest absolwentom studiów inżynierskich oraz magisterskich, które związane są ściśle z naukami o Ziemi. Warto również dodać, iż kierunek przeznaczony jest także dla osób, które pracują w administracji geologicznej, oraz zajmujących się złożami kopalin stałych. Studia przygotowują do podjęcia pracy zarówno pod względem teorii jak i praktyki, studenci nabywają wiedzę nie tylko z samego zakresu złóż, ale również całej specyfiki prawa geologii górniczej. Należy podkreślić, iż geologia górnicza jest bardzo obszernym zakresem wiedzy, który jest przekazywany podczas studiów, zajęć teoretycznych oraz specjalnych, praktycznych ćwiczeń, niektóre z ćwiczeń odbywają się też w specjalistycznych salach laboratoryjnych. Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy poprzez studia, studenci otrzymują bardzo precyzyjne przygotowanie do wykonywania zawodu, dzięki czemu mogą znacznie łatwiej podejmować decyzje dotyczące eksploatacji złóż oraz działań wydobywczych!

Geologia górnicza- na czym polega zawód?

Geologia górnicza- nauka, studia oraz pracaNa samym początku należy zaznaczyć, iż geologia górnicza oznacza obszar badań, który jest związany z wykrywaniem, rozpoznawaniem oraz badaniem złóż, a to wszystko odbywa się na potrzeby ciągle rozwijającego się przemysłu górniczego. Geologia górnicza jest w pewnym stopniu częścią geologii stosowanej, dotyczy ona wszelkich podstaw metodycznych jak i praktycznego wykorzystania wiedzy. Czy wiesz, że wszystkie zjawiska, które zachodzą w geologii górniczej są precyzyjnie analizowane pod kątem ich funkcjonalności? Bowiem doświadczeni fachowcy, którzy posiadają wiedzę z zakresu geologii górnictwa powinni umieć stosować metody geostatyczne w celu dokumentowania złóż. Co istotne, liczy się także umiejętność dokładnego oszacowania wszelkich zasobów oraz rozpoznawania złóż. Powinieneś wiedzieć, że sama wiedza na temat geologii górniczej nie jest wystarczająca, bowiem trzeba posiadać specjalne uprawnienia!

Geolog górnictwa – gdzie pracuje?

Przede wszystkim geologia górnicza znajduje zastosowanie w zakładach górniczych, które nie obejdą się bez pomocy fachowca w tymże właśnie kierunku. Mimo, iż wiele osób może wykonywać różnego rodzaju zadania służby geologicznej, to jednak muszą być one realizowane pod okiem specjalisty, wykwalifikowanego geologa górniczego. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w prawie geologicznym i górniczym, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, aby posiadać odpowiednią dokumentację mierniczo- geologiczną, a taką dokumentację może sporządzić tylko i wyłącznie geolog górniczy, który posiada aktualne uprawnienia! 

Geologia górnicza wśród innych nauk geologicznych – znaczenie

Geologia górnicza http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geologia-inzynierska.html to dziedzina, która obejmuje w swoim zakresie wiedzę konieczną, aby zakład górniczy mógł efektywnie funkcjonować, dlatego wszelkie badania geologiczne, które są przeprowadzane, nastawione są na potencjalne zyski oraz możliwe do wystąpienia zagrożenia dla danego zakładu. Warto dodać, iż badania naukowe z tej dziedziny skupiają się przede wszystkim na metodach zdobywania oraz analizowania informacji geologicznych. Odbywa się to w taki sposób, aby wszelkie pojawiające się problemy geologiczne mogły zostać rozwiązane!

Geolog górniczy – rodzaje kwalifikacji

Kwalifikacje można podzielić na ograniczone i pełne:

  • kwalifikacje ograniczone – uprawniają do pracy w zakładach które zajmują się wykonywaniem robót geologicznych, najczęściej dotyczą rozpoznawania złóż kopalin gdzie stosuje się metodę otworów wiertniczych
  • kwalifikacje pełne – dają uprawnienia aby pracować w podziemnych zakładach górniczych, aczkolwiek aby je zdobyć konieczne jest odbycie praktyki w w tego typu zakładzie.

Co istotne, wszelkie uprawnienia potwierdza Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a odbywa się to z wydaniem specjalnego świadectwa!

Uprawnienia geologa górniczego – procedura

Procedura zdobycia uprawnień geologa górniczego składa się z kilku etapów:

  1. Na samym początku należy złożyć specjalny wniosek o przeprowadzenie egzaminu w celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji geologa górniczego, wniosek ten powinien zostać złożony do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
  2. Konieczne jest dołączenie niezbędnych załączników.
  3. Potrzebne jest także zaświadczenie od geologa górniczego, bowiem jest to potwierdzenie, że w trakcie stażu wykonywane czynności obejmowały zakres geologii górniczej.
  4. Jednym z bardzo ważnych załączników jest świadectwo złożenia egzaminów zarówno z geologii górniczej jak i górnictwa i wiertnictwa, rzecz jasna wynik egzaminu musi być pozytywny!