Wczesna rehabilitacja tak ważna we wsparciu rozwoju wcześniaka

Wczesna rehabilitacja tak ważna we wsparciu rozwoju wcześniaka, czyli dzieci urodzonych po 22 ,a przed 37 tygodniem ciąży należą do bardzo wyjątkowej grupy pacjentów. Dzieci urodzone przedwcześnie muszą “walczyć” nie tylko o życie, lecz również o normalne funkcjonowanie w przyszłości. Jedną z bardzo ważnych metod wspierania rozwoju tych maleńkich istot jest rehabilitacja dzięki, której dzieci urodzone przedwcześnie mogą normalnie funkcjonować.  

Ważna rehabilitacja

Jedną z bardzo ważnych możliwości rozwoju psychoruchowego wcześniaka jest jego systematyczna rehabilitacja. Wcześniak z reguły jest już rehabilitowany na oddziale neonatologicznym. W wielu publikacjach medycznych można znaleźć informację jak ważna jest rehabilitacja jeszcze na oddziale neonatologii- ma znaczenie zarówno profilaktyczne jak i terapeutyczne. Za podjęciem tak wczesnej rehabilitacji przemawia bardzo dużo czynników-  głównym z nich jest duża plastyczność układu nerwowego. Dzięki temu można w dużym stopniu korygować różnego rodzaju dysfunkcje oraz rekompensować wszelkie deficyty.

Dzięki wczesnej rehabilitacji można zahamować zaburzenia o postępującym przebiegu, a czasem możliwe jest całkowite zatrzymanie niekorzystnych zmian. Wcześniaki potrzebują wprowadzonej możliwie jak najwcześniej rehabilitacji. która musi być intensywna oraz prawidłowo prowadzona. Poza korektą zaburzeń rehabilitacja pozawala na wykorzystanie dużego potencjału, który drzemie w ciele noworodka, umożliwiając przy tym rozwój jego wrodzonych zdolności. Rehabilitowanie wcześniaka już na oddziale neonatologicznym ma również duże działanie profilaktyczne.

Prawidłowo prowadzona rehabilitacja wcześniaka jest ważną stymulacją jego właściwego rozwoju. U wcześniaków rozwój jest trudny do przewidzenia przez specyficzne warunki związane z przerwaniem ciąży oraz wszelkimi powikłaniami, które nastąpiły w trakcie pierwszych dni jego życia. 

Zobacz także:

Wczesna rehabilitacja wcześniaków

Rehabilitacja wcześniaków powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, najlepiej już na oddziale neonatologicznym, dzięki temu można uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja powinna być prowadzona u wszystkich wcześniaków, dlatego iż dzieci przedwcześnie urodzone należą do grupy narażonej na duże opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Rehabilitacja powinna być prowadzona systematycznie, ale krótko – dzieci się szybko męczą oraz zbyt długa rehabilitacja można ich przestymulować. 

Rehabilitacja wcześniaków opiera się głównie na założeniu, iż układ nerwowy jest bardzo plastyczny- można wiele rzeczy wypracować. Często profilaktyczna rehabilitacja na oddziale neonatologicznym nie tylko zapobiega powstawaniu niekorzystnych zmian, lecz również tworzy wzorzec prawidłowego rozwoju. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z noworodkiem muszą stymulować jego prawidłowy rozwój.

Rehabilitacja na oddziale neonatologicznym najczęściej składa się z:

  • ćwiczeń wykonywanych przez fizjoterapeutę,
  • masażu,
  • fizjoterapii klatki piersiowej,
  • nauki odpowiedniego, noszenia, karmienia, przewijania i kangurowania.

NDT Bobath czy Vojta, która metoda lepsza?

Wczesna rehabilitacja tak ważna we wsparciu rozwoju wcześniaka
Wczesna rehabilitacja tak ważna we wsparciu rozwoju wcześniaka

Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym, iż nawet codzienna pielęgnacja dziecka czy zabawa stymuluje dziecko czyli ma ogromny wpływ na jego rozwój. Stymulacja ciała maluszka powinna być prowadzona tak, aby jego rozwój mógł przebiegać jak najbliżej prawidłowego wzorca. By móc dzięki temu wyeliminować wszelkie możliwe odchylenia od normy oraz nauczyć dziecko prawidłowych zachowań. Dzieci przedwcześnie urodzone można rehabilitować metodą NDT Bobath bądź Vojty.

Metoda NDT Bobath stawia na ćwiczenie całego ciała przy wspomaganiu czynności ruchowych bądź wykonywaniu niektórych ruchów za dziecko. Ćwiczenia są głównie wykonywane z fizjoterapeutą choć są wspomagane przez ćwiczenia rodzica z dzieckiem w domu.

Natomiast metoda Vojty w głównej mierze uciska pewne strefy na ciele dziecka tak, aby wywołać odruchowe reakcje motoryczne. W rehabilitacji metodą Vojty to rodzic ćwiczy z dzieckiem 4- 5 razy dziennie. Podczas rehabilitacji fizjoterapeuta sprawdza poprawność wykonywanych ćwiczeń przez rodzica. Obie metody rehabilitacji wcześniaków są dobre, żadna z metod rehabilitacji nie jest lepsza. Obie metody mają również swoje plusy i minusy. Jednak w każdej z nich chodzi tylko o to, aby wspierać rozwój motoryczny dziecka przedwcześnie urodzonego. 

Duże znaczenie rodzica w rehabilitacji

Karmienie, noszenie, przewijanie i kangurowanie są czynnościami, które wykonywane są przy każdym wcześniaku zarówno przez rodziców jak i personel medyczny. Rodzic powinien wiedzieć jak prawidłowo może stymulować rozwój dziecka poprzez odpowiednią opiekę oraz ćwiczenia.  Dlatego też tak ważne jest zaangażowanie rodziców w rehabilitowanie własnych dzieci, by wspierać ich prawidłowy rozwój. Naturalnie w szpitalu rehabilitacja poprzez codzienne czynności powinna odbywać się pod okiem fizjoterapeuty. Odpowiednia wczesna rehabilitacja wcześniaka może przynieść bardzo dużo korzyści dla dziecka. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji wcześniak może swoim rozwojem psychoruchowym “dogonić” dziecko urodzone w terminie i w żaden sposób ” nie odstawać” od grupy rówieśników.