Ubezpieczenie OC nie tylko dla właścicieli samochodów

Ubezpieczenie OC nie tylko dla właścicieli samochodów to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Z tym rodzajem ubezpieczenia najczęściej stykają się właściciele samochodów, ale jest ono również potrzebne a nawet wymagane w innych przypadkach. Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, które ma celu ochronę własności, gdy jego posiadacz jest zobowiązany do pokrycia szkód, które spowodował.

Co to jest ubezpieczenie OC?

Większość dorosłych ludzi zdaje sobie sprawę, co oznacza skrót OC i kojarzy go z ubezpieczeniem auta. Jest bardzo ważne opłacenie takiego ubezpieczenia, ponieważ w przypadku kolizji drogowej z winy ubezpieczonego, koszty naprawy pojazdu drugiego uczestnika zdarzenia, zostaną pokryte właśnie z OC. Dzięki temu, stłuczka, która zakończyła się wgnieceniem drzwi czy zderzaka drugiego auta nie będzie wiązała się z koniecznością wypłaty swoich środków finansowych. Jest to ubezpieczenie, które musi wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego.

Inne przeznaczenie ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC ma szersze znaczenie i stanowi bardziej rozległą ochronę majątkową, która obejmuje konieczność usunięcia szkód, które zostały wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego. Nie chodzi tylko o umyślne spowodowanie zdarzenia może ono mieć miejsce bez zamiaru spowodowania szkody, ale trzeba jej skutki naprawić. Ubezpieczenie OC dotyczy wszystkich, którzy zostali poszkodowani z winy ubezpieczonego a także kontrahentów, z którymi współpracował i nie wywiązał się z umowy. Ten rodzaj ubezpieczenia może być obowiązkowy oraz dobrowolny.

Polecamy również:

W jakich sytuacjach obowiązuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC nie tylko dla właścicieli samochodów
Ubezpieczenie OC nie tylko dla właścicieli samochodów

Nie tylko posiadacze samochodów muszą posiadać ubezpieczenie OC komunikacyjne, ale w wielu zawodach jest również ono wymagane. Odpowiedzialna praca wiąże się nierozerwalnie z wykupieniem OC. Wykonując zawód może dojść do popełnienia błędu a jego konsekwencją może być wyrządzenie drugiej osobie szkody. W takim przypadku OC okazuje się bardzo pomocne i zabezpiecza interesy ubezpieczonego. Do takich zawodów na pewno można zaliczyć: lekarza, księgowego, prawnika, architekta, komornika sądowego, agenta ubezpieczeniowego i rolnika.

Zawodowe ubezpieczenie OC podlega pod różne regulacje prawne. Trzeba jednak pamiętać, że każdy zawód, który został objęty takim obowiązkiem wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z ubezpieczycielem, w przeciwnym wypadku dana osoba podlega karze. Jeżeli lekarz popełni błąd w sztuce medycznej i nie posiada wykupionego ubezpieczenia OC może stracić prawo do wykonywania zawodu z powodu zawieszenia na pięć lat. Ponadto będzie zobowiązany do pokrycia kosztów swoich czynów z własnych środków.

Kiedy jeszcze warto wykupić ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne i zawodowe to tylko najczęściej wykupowane rodzaje zabezpieczenie siebie i swojego majątku. Przydaje się ono również w życiu codziennym a szczególnie:

 • Będąc właścicielem nieruchomości
 • Prowadząc wynajem lokalu
 • Będąc właścicielem zwierzęcia np. psa, konia itd.
 • Będąc rodzicem
 • Rowerzystą.

Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi stratami, jakie mogą powstać wskutek spowodowania nieumyślnej szkody w codziennym życiu. Do takich sytuacji należy:

 • Pęknięcie wężyka i zalanie sąsiadów
 • Wybicie szyby w oknie przez niepełnoletnie dziecko, które grało w piłkę
 • Zniszczenie mienia innej osoby przez swojego psa lub ugryzienie
 • Wypadek podczas jazdy na rowerze, w skutek, czego doszło do uszkodzenia innego pojazdu lub osoby
 • Nieodpowiednie czyszczenie posesji ze śniegu, które doprowadziło na przykład do złamania nogi przechodnia, który poślizgnął się na oblodzonym chodniku.

Jeżeli ktoś posiada ważne ubezpieczenie OC nie musi martwić się powyższymi zdarzeniami, do których doszło wskutek nieumyślnego działania. Odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel, natomiast ubezpieczony musi złożyć stosowne wyjaśnienie na piśmie. W życiu prywatnym to znaczy poza godzinami pracy jest się narażonym na występowanie nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli chce się mieć prywatne ubezpieczenie OC można ułatwić sobie życie w przypadku ewentualnych konsekwencji nieumyślnych działań, wystarczy je wykupić w polisie mieszkaniowej. Natomiast lokatorskie OC zabezpiecza przed roszczeniami sąsiadów oraz przed szkodami, które wyrządzi się w wynajmowanym mieszkaniu.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może pokryć koszty:

 • Pomocy prawnej
 • Pracy ekspertów
 • Obrony sądowej
 • Usunięcia szkód oraz ich zapobiegania.

Prywatne ubezpieczenie OC chroni również podczas różnych wycieczek czy uprawiania sportów. Jeśli dojdzie do powstania nieumyślnej szkody na ciele innej osoby wskutek na przykład zjeżdżania na nartach można liczyć na pomoc ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie OC dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Prowadząc działalność gospodarczą dobrym rozwiązaniem jest zakup polisy OC. Dotyczy to także zawodów, które nie muszą mieć wykupionego ubezpieczenia. W wielu sytuacjach może dojść do nieumyślnego wyrządzenia szkody, na przykład naprawiając drogi telefon lub laptop klienta. W przypadku posiadania OC ubezpieczony będzie chroniony przed konsekwencjami finansowymi w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, tym zajmie się ubezpieczyciel.